Winter at Slussen, Stockholm

previous next
thumbnail
previous next